Vastseliina piiskopilinnuse väliala

88% meie projekte on ka valmis ehitatud
Kunstilisel juhil üle 17 aasta kogemust
Rohkelt kogemust muinsuskaitse objektidega
11 saadud tunnustust

Staatus: valmis
Asukoht: Vastseliina, Võrumaa
Projekti aeg: 2018
Projekti meeskond: Kersti Lootus, Katri Soonberg, Siim Lootus, Kadri Uusen, Kalle Pruuden
Tellija: Vastseliina Piiskopilinnus SA
Ehitaja: Lompka SK OÜ ja Kurmik AS
Ehituseelarve: 487 867 €
Maht: ~ 1,7 ha
Fotode autor: Maris Tomba

Maastikuarhitetuur Vastseliina_MBA5870_c_MarisTomba

Tellija soov oli muuta kogu ala paremini ligipääsetavaks ja atraktiivsemaks ning eksponeerida linnuse ajaloolist südant ehk  kabelit koos selle looga.

Vastseliina keskaegse piiskopilinnuse kujundamisel kaasaegseks külastuskeskuseks teostas Lootusprojekt kogu linnusekompleksi hõlmava maastikuarhitektuurilise lahenduse koos ajalooliste kabelimüüride markeerimise ja eksponeerimisega.

Loodu on tagasihoidlik ja väga tundlik kaasaegne maastikuarhitektuurne lahendus, mis ei domineeri pretensioonika ajaloolise keskkonna üle. Pigem teeb see sellele komplimendi ning rikastab seda – kaasaeg ja keskaeg moodustavad toimiva terviku. Selleks täiendati jalgradade võrgustikku, rajati uued viidav ja infostendid, istumiskohad ja vaateplatvormid. Kabeli ja selle loo markeerimiseks rajati altar. Väljakujunenud liikumisteid täiendati uutega lähtudes mõttest, et läbimõeldud teedevõrk tagab, et ei kõnnita kaitsealustel müüridel ja rusudel. Uued teed projekteeriti müüridevahelistele aladele. Kus oli oht, et ikkagi hakatakse müüridel kõndima, pandi sissetallatud teeradadele kukeharja mattidest katte.

Teed kaeti purustatud punastest tellistest, graniitsõelmest ja kruusast koosneva sõelmeseguga, et tekiks olemasolevate teeradade kattele sarnane pind. Uue valgustuslahenduse idee oli markeerida käigurajad ning eksponeerida müüre nii, et säiliks paiga müstilisus. Uutele väikevormidele projekteeriti kruvivai-vundamendid ning nendega markeeriti kabeli põrand (küll 1,7m kõrgemal algsest), kagutorni põrand ja müüri ulatus kaheastmelise lavana ning põhjatorni seinte ulatus isteplatvormina. Ülejäänud väikevormid nagu valgustid, infostendid ja viidad on tagasihoidliku minimalistliku vormikeelega ning tänu materjalivalikule sobituvad ladusalt linnuse keskkonnaga.

Kontakt

Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust, vastame Sulle esimesel võimalusel