Vabaduse võidusamba lähiümbrus

88% meie projekte on ka valmis ehitatud
Kunstilisel juhil üle 17 aasta kogemust
Rohkelt kogemust muinsuskaitse objektidega
11 saadud tunnustust

Staatus: valmis
Asukoht: Tallinn
Projekti aeg: 2012
Projekti meeskond: Kersti Lootus, Kiur Lootus
Tellija: Kaitseministeerium
Maht: ~ 1200 m2
Fotode autor: Maris Tomba

Maastikuarhitetuur Vabaduse väljak_MBA4952_c_MarisTomba

Projekti koostamise aluseks on Vabadussõja Võidusamba konkursi võidutöö „Libertas“ (2006, Rainer Sterfeld, Anderi Laidre, Kadri Kiho ja Anto Savi).

Projekti eesmärgiks on anda Vabaduse Võidusamba keskkonnale seda toetav vorm, mis arvestaks nii monumendiga kui ka seda ümbritsevale alale ette nähtud funktsioonidega (näiteks vajadusega korraldada riiklikult olulise monumendi juures protokollilisi üritusi aga pakkuda ka võimalusi igapäevaseks kasutuseks), ning siduda samba ala orgaaniliselt ja efektselt Vabaduse väljaku linnaruumiga. Projekti koostamisel oli lähtekohaks asukoha ajalooline kindlusarhitektuur – Võidusamba ala moodustab terviku platoo, mille maht on ligilähedane seal kunagi paiknenud Ingeri Bastioni flangi dimensioonidele.

Võidusamba ala koosneb paraadsest platoost, seda Vabaduse väljakuga ühendavast valgustusega trepistikust ning 45 kraadise kaldega muldnõlvast platoo ja bastioni (ja sellel paikneva Harjumäe pargi) vahel. Ajaloolise nõlva kohale rajatud uus muldkeha moodustab koos bastioni eskarbiga platsile orgaanilise piirde ja on ühtlasi ka Vabaduse võidusambale fooniks. Kuna samba alal peab olema hea ühendus kõigile liiklejatele on lisaks väljaku poolsele trepistikule rajatud kaldtee näol ühendus ka Komandandi teega.

Vabaduse võidusamba ala puhul on kujunduses lähtutud askeetlikust ja minimalistlikust vormikeelest ning materjalidena on kasutatud põletatud ja poleeritud musta graniiti, paekivi, tumedat betooni, klaasi ja roostevaba terast. Lisaks platoo ja bastioni vahelisele nõlvale koosneb ala haljastus veel sambast vasakule jäävast murupinnast ning platoo ja 19. sajandi teisest poolest pärineva Mayeri trepi vahele jäävast madalhaljastusega istutusalast. Eraldiseisvaid pinke jms inventari samba alale planeeritud pole vaid need kasvavad välja ülejäänud arhitektuursetest elementidest.

Kontakt

Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust, vastame Sulle esimesel võimalusel