Tammede park

88% meie projekte on ka valmis ehitatud
Kunstilisel juhil üle 17 aasta kogemust
Rohkelt kogemust muinsuskaitse objektidega
11 saadud tunnustust

Staatus: konkursiprojekt, ehitusprojekt valmis
Asukoht: Haabneeme
Projekti aeg: 2018
Projekti meeskond: Kersti Lootus, Kadri Uusen, Laura Palm
Tellija: Viimsi Vald
Maht: ~4 ha

Tamme Park ülemine

Projekt saavutas Viimsi Valla, Eesti Maastikuarhitektide liidu ja Kultuurkapitali koostöös toimunud konkursil esimese koha.

Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaga seotud Tammede Pargi projekti eesmärgiks on rajada Viimsi riigigümnaasiumi juurde multifunktsionaalne rekreatsiooniala, kus oleks tegevust nii lastele, loodusehuvilistele, sportijatele, lemmikloomaomanikele aga ka puhkajatele. Samuti seob Tammede park ühtseks tervikuks piirkonnas juba olemasolevad rohe- ja rekreatsioonialad ning seda ümbritsevad elamutega hoonestatud alad ja planeeritavad ühiskondlikud hooned. Tammede Pargi kujundusprintsiip lähtub aktiivse ja kaasaegse linnapargi põhimõttest.

Pargiala ise on jaotatud mitmeteks funktsionaalseteks tsoonideks – kogunemisplats, lipuväljak, mängu- ja spordiala, pikniku- ja grillimisalad, lõkkeplats, skulptuuripark, lemmikloomade jalutusala. Tsoonide asukohad on valitud arvesse võttes olemasolevat ja lähiajal valmiva hoonestuse parema sidususe tagamiseks. Tsoonideks jagab pargi rajatav teedevõrk, mis arvestab olemasolevaid ja planeeritavaid ligipääsukohti aga ka juba sisse tallatud pinnaseradu. Erinevad aktiivsustsoonid on pargialale paigutatud selliselt, et tekiksid selgelt eristuvad, kuid omavahel suhtlevad ruumid – kõik alad on selges funktsionaalses seoses.

Tsoneeringut toetab ka juurde rajatav haljastus ning valgustuslahendus. Võimalikult palju olemasolevast kõrghaljastusest säilitatakse, sealhulgas viis suurt tammepuud, mis ka välja valgustatakse. Haljastus on tihedam pargi äärealadel ning see hõreneb pargi keskosa suunas, avades nii sealsed funktsionaalsed alad päikesele. Pargi naaberkinnistutele planeeritavad hooned on haljastusega parki sulandatud selliselt, et avaneksid vaated pargialale, ent varjatud oleks hoonetega kaasnevad parkimisalad.

Kontakt

Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust, vastame Sulle esimesel võimalusel