Männi park

88% meie projekte on ka valmis ehitatud
Kunstilisel juhil üle 17 aasta kogemust
Rohkelt kogemust muinsuskaitse objektidega
11 saadud tunnustust

Staatus: konkursiprojekt, projekteerimisel
Asukoht: Tallinn, Mustamäe
Projekti aeg: 2019
Projekti meeskond: Kersti Lootus, Kadri Uusen, Lidia Zarudnaya(Positiivne Pinnavorm OÜ),Liivi Mäekallas
Tellija: Tallinna Keskkonnaamet
Eeldatav ehituseelarve: 1120000 €
Pindala: 10 ha

Männi pargi maastikuarhitektuur ülemine

Männi pargi kaasajastamise projektieesmärgiks on anda rohealale uus identiteet, millesrõhutatakse pargirikkalikkeloodusväärtusi, sealhulgastutvustades sealseidlooduskaitsealuseid liike.Piirkonna esinduspargi kujundamisel harivaks, põnevaks ja mängulisekskeskkonnaks on inspiratsiooniks olnudniiväljakujunenud keskkond oma loodusväärtustegaaga kapaikkonna ajalugu, sealhulgas koha ajalooline nimi „Mustamäe“.

Senisekillustunud ülesehitusega park muudetakse terviklikuks, selges omavahelises suhtesolevate funktsionaalsete osadega(mänguala, puhkeala, spordiala, avalike ürituste alad jt)rohealaks.Mitmed uued lahendused arvestavadpargi kasutatavuse hooajalisteeripäradega.Samuti asendatakse praegune amortiseerunud ja eklektiline pargimööbel uuega, mis omakujundusega toetab uue lahenduse tervikilmet.

Haljastust täiendataksepigem vähe–peamiselt pargi perimeetrile ümbritsevatesuurteliiklusmagistraalide mürasummutamiseks.Pargi väga eriilmelise teedevõrgu moderniseerimiselkasutataksemaksimaalseltära jubaväljakujunenud teekoridore, mida täiendatakseisetekkelistesissetallatud pinnaseradadekasutuselevõtuga.Uued rajatavad ühendused lähtuvad uute funktsioonidega kaasnevatestliikumisvajadustest ning arvestatakse, et võimalikult vähe kahjustuks pargi looduskeskkond.Suurimatekslisandusteksteedevõrkuon ringtee pargi perimeetrilja liikluslinnak „VäikeMustamäe“.

Pargierilahendusegaväikevormide ja inventari kujundus on inspireeritud ala ajaloostlähtuvalt 1960. aastate disainist.Pargiinventari valikul ja kujundamisel, seda eelkõige justspordi-ja mänguseadmete puhulon arvestatud võimalikult laia ealise spektriga ning kaerivajadustega. Hoonetele/rajatistele(kohvik, lava, kiosk)antakse neid ühtlustav lihtsageomeetriaga välisviimistlus.

Projekt võitis 2019. aasta märtsis märgusõna „Männiöölane“ all Männi pargikaasajastamiseideevõistluse.

Kontakt

Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust, vastame Sulle esimesel võimalusel