Männi park

88% meie projekte on ka valmis ehitatud
Kunstilisel juhil üle 17 aasta kogemust
Rohkelt kogemust muinsuskaitse objektidega
11 saadud tunnustust

Staatus: konkursiprojekt, projekteerimisel
Asukoht: Tallinn, Mustamäe
Projekti aeg: 2019
Projekti meeskond: Kersti Lootus, Kadri Uusen, Lidia Zarudnaya(Positiivne Pinnavorm OÜ),Liivi Mäekallas
Tellija: Tallinna Keskkonnaamet
Eeldatav ehituseelarve: 1120000 €
Pindala: 10 ha

Männi pargi maastikuarhitektuur ülemine

Männi pargi kaasajastamise projektieesmärgiks on anda rohealale uus identiteet, millesrõhutatakse pargirikkalikkeloodusväärtusi, sealhulgastutvustades sealseidlooduskaitsealuseid liike.Piirkonna esinduspargi kujundamisel harivaks, põnevaks ja mängulisekskeskkonnaks on inspiratsiooniks olnudniiväljakujunenud keskkond oma loodusväärtustegaaga kapaikkonna ajalugu, sealhulgas koha ajalooline nimi „Mustamäe“.

Senisekillustunud ülesehitusega park muudetakse terviklikuks, selges omavahelises suhtesolevate funktsionaalsete osadega(mänguala, puhkeala, spordiala, avalike ürituste alad jt)rohealaks.Mitmed uued lahendused arvestavadpargi kasutatavuse hooajalisteeripäradega.Samuti asendatakse praegune amortiseerunud ja eklektiline pargimööbel uuega, mis omakujundusega toetab uue lahenduse tervikilmet.

Haljastust täiendataksepigem vähe–peamiselt pargi perimeetrile ümbritsevatesuurteliiklusmagistraalide mürasummutamiseks.Pargi väga eriilmelise teedevõrgu moderniseerimiselkasutataksemaksimaalseltära jubaväljakujunenud teekoridore, mida täiendatakseisetekkelistesissetallatud pinnaseradadekasutuselevõtuga.Uued rajatavad ühendused lähtuvad uute funktsioonidega kaasnevatestliikumisvajadustest ning arvestatakse, et võimalikult vähe kahjustuks pargi looduskeskkond.Suurimatekslisandusteksteedevõrkuon ringtee pargi perimeetrilja liikluslinnak „VäikeMustamäe“.

Pargierilahendusegaväikevormide ja inventari kujundus on inspireeritud ala ajaloostlähtuvalt 1960. aastate disainist.Pargiinventari valikul ja kujundamisel, seda eelkõige justspordi-ja mänguseadmete puhulon arvestatud võimalikult laia ealise spektriga ning kaerivajadustega. Hoonetele/rajatistele(kohvik, lava, kiosk)antakse neid ühtlustav lihtsageomeetriaga välisviimistlus.

Projekt võitis 2019. aasta märtsis märgusõna „Männiöölane“ all Männi pargikaasajastamiseideevõistluse.

Kontakt

Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust, vastame Sulle esimesel võimaluselNÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS

Veebileht lootusprojekt.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebilehe külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi. 

Mis on küpsis?
Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest. 

Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse?
Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks. 

Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:
 
Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebilehtedel. 

Mis andmeid küpsistega kogutakse?
Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuuluvad emaili aadress ja vajaliku lahenduse kirjeldus. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid. 
Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul. 
Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks). 

Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud?
Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada. 

Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?
Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehe privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist: 
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
 

Kontaktinfo ja lisateabe saamine
Veebilehe haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Siim Lootus asukohaga, Suve 2, Tallinn, Harjumaa 10149, Eesti.Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil 56496984 või e-posti aadressil siim@lootusprojekt.ee. 

Kolmandate osapoolte kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt. 

Me võime küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta ilma ette teatamata. Lehekülje all olev kuupäev annab märku, millal on viimati põhimõtteid uuendatud. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, kui küpsiste kasutamise põhimõtteid on uuendatud veebilehel. 

22.10.2019